Privacyverklaring

Praktijk De VerReiking, in de persoon van Ilona Stevens, gevestigd aan De Waarden 46 7206 GH te Zutphen, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals hieronder opgenomen.

Praktijk De VerReiking, in de persoon van Ilona Stevens gebruikt de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bijzonderheden gezondheid) voor de volgende doeleinden:

  • Het maken of verzetten van een afspraak
  • Het versturen van facturen
  • Het afhandelen van de betaling
  • Verzenden van de nieuwsbrief, uitnodigingen en/of reclamefolder
  • Informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten

Gezondheidsgegevens worden enkel opgenomen indien deze van vitaal belang zijn voor de behandeling en enkel en alleen na toestemming van de cliënt.

Praktijk De VerReiking in de persoon van Ilona Stevens gebruikt deze gegevens niet voor:

  • Verkoop adresgegevens aan derden
  • Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, mits jij expliciete schriftelijke toestemming hiervoor geeft. Met uitzondering van het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Praktijk De VerReiking, in de persoon van Ilona Stevens draagt er zorg voor dat:

  • Jouw persoonsgegevens in een strikt vertrouwelijke en beveiligde online omgeving worden bewaard. In het CAT-Reglement voor CAT therapeuten is de hoofdregel voor het bewaren van cliëntdossiers van 15 jaar opgenomen, gebaseerd op de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
  • Ilona Stevens, de eigenaar van Praktijk De verReiking de enige persoon is die toegankelijkheid heeft tot namen en factuurgegevens.