Massage & Reiki behandelingen

Je lichaam/je lijf is de beste vertaling van hoe het met je gaat.

De kracht van de liefdevolle aanraking:

Je lichaam/je lijf is de beste vertaling van hoe het met je gaat. Iedere massage is een nieuwe ontmoeting van jou en mij en van mijn handen met dat wat jou lijf/lichaam aan mijn handen vertellen. Dit klinkt mogelijk een beetje hocus- pocus, maar dat is het niet. Het is gewoon het afstemmen en focussen van mij op wat mijn handen voelen als zij jou huid en lichaam aanraken.

Je lichaam is een hele duidelijke boodschapper, als het gaat om het laten “zien” van spanningen, pijn of blokkades van alle lagen van jou zijn, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Tijdens een massage wordt dan ook in principe het hele lijf, inclusief hoofd, armen, handen, benen en voeten gemasseerd en niet alleen de plek/plekken waar je klachten hebt.

Door liefdevol en met aandacht het lichaam aan te raken en te masseren, kan het deze stress loslaten. Hierbij ontspant niet alleen je fysieke lijf (spieren en huid) maar ook in je hoofd wordt het rustiger (mentaal), komt er in je buik weer ruimte voor je gevoel (emotioneel) en zul je meer rust en ontspanning in jezelf voelen (spiritueel). Dat is de kracht van de liefdevolle aanraking/massage is dat deze op al deze lagen van je mens-zijn doorwerkt.

De HEI- Massage:

De meest volledige massage om dit te bereiken is de HEI- massage. De HEI- Massage is een Holistisch Energetische Intuïtieve massage, die op alle lagen doorwerkt, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De massage is een combinatie van verschillende massage technieken (strelen, wiegen, schudden, pulsen, kneden) gecombineerd met de energetische healing van Reiki. Ik werk intuïtief, dat wil zeggen dat ik mij tijdens de behandeling afstem op wat jij nodig hebt, door te voelen wat jou lichaam aan mijn handen vertelt. Dat is de afstemming die ik tijdens de massage maak met jouw lichaam. Zit er op een plek meer spanning, dan zal daar in de massage meer aandacht aan gegeven.

Bij een HEI massage wordt je in principe volledig bloot* gemasseerd zodat er geen onderbreking in de energiebanen zijn. Een HEI-massage duurt 1,5 – 2uur.

*Is volledig bloot voor jou niet fijn, dan kan niet knellend ondergoed gedragen worden

De intuïtieve massage:

De intuïtieve massage, is een massage waarbij verschillende massage technieken worden gebruikt. Ook in deze massage is werk ik intuïtief, en ga ik af op wat jouw lichaam aan mijn handen vertelt. Deze massage werk vooral ontspannen op fysiek/mentaal level. Het emotionele en spirituele level worden wel aangeraakt, maar minder intens als bij een HEI- massage. Een intuïtieve massage kan volledig bloot, maar dat is niet perse noodzakelijk.

Een intuïtieve massage duurt 1 uur – 1,5 uur.

Een intuïtieve massage kan ook gericht zijn op een deel van het lichaam, dan duurt de massage ongeveer 30 minuten.

Reiki-behandeling:

Je hebt het vast al eens meegemaakt: Je hebt hoofdpijn en iemand legt zijn/haar hand op je hoofd en de pijn vermindert. Het is wetenschappelijk bewezen dat uit onze handen een natuurlijke levensenergie stroomt die pijn vermindert of zelfs helemaal oplost maar met Reiki kan je nog veel meer! 

Dat is Reiki! Reiki is een energetische therapie en valt onder de alternatieve geneeswijzen. De term Reiki bestaat uit twee Japanse tekens. Kanji (Rei) wat geest of ziel betekent en ki wat energie of levenskracht betekent.

Een Reiki behandeling is een puur energetische behandeling. Reiki is een universele energie, die via mijn handen aan jouw wordt door gegeven. Dit gebeurd door mijn handen op verschillende plekken op of boven jouw lichaam te leggen/te houden. Het is dus niet mijn energie. Ik genees jou ook niet, dat doe jezelf. Jij krijgt de energie die jij nodig hebt om weer in balans te komen. Mijn handen zijn eigenlijk niet meer dan een doorgeefluik.

Bij een Reiki- behandeling, zit of lig je met je ogen dicht, terwijl ik mijn handen op verschillende plekken op je lichaam leg of boven je lichaam houdt (bijv. bij brandwonden). Bij een Reiki behandeling blijf je gekleed.

Een volledige Reiki- behandeling duurt ongeveer 1 – 1,5 uur.

Een Reiki behandeling kan ook gericht zijn op een deel van het lichaam, dan duurt de behandeling ongeveer 30 minuten.

Door mijn Reiki 2 inwijding kan ik ook op afstand behandelen. Behandelingen op afstand kunnen in combinatie met fysieke Reiki- behandelingen zijn of na een telefonisch consult.

Door de massage en/of Reikibehandeling, ontstaat er mogelijk ook behoefte om op een andere manier te verdiepen. Zie het aanbod coaching & ontwikkeling.